Serviciul de Ambulanta Judetean ALBA

ANUNȚ CONCURS

NR. 236/ 06.02.2015

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA SCOATE LA CONCURS IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORD. M.S.F. NR.698/2001, CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE, UN POST DE MEDIC PRIMAR MEDICINA GENERALA / MEDICINA DE FAMILIE CU ATESTAT IN MEDICINA DE URGENTA PRESPITALICEASCA.

CONCURSUL VA AVEA LOC IN DATA DE 10.03.2015, ORA 10 LA SEDIUL UNITATII DIN ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR. 83, TEL. 0258 / 834211.
DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE UMATOARELE ACTE:
  1. CERERE;
  2. COPIA XEROX DE PE DIPLOMA DE MEDIC;
  3. COPIA XEROX DE PE ADEVERINTA DE CONFIRMARE IN GRADUL PROFESIONAL DE MEDIC PRIMAR MEDICINA GENERALA / MEDICINA DE FAMILIE;
  4. COPIA XEROX DE PE ATESTATUL IN MEDICINA DE URGENTA PRESPITALICEASCA;
  5. ACTE DOVEDITOARE PENTRU CALCULAREA PUNCTAJULUI PREVAZUT IN ANEXA NR.3 A ORDINELOR MENTIONATE;
  6. DECLARATIA SCRISA CA NU A FOST CONDAMNAT PENAL PENTRU FAPTE CE-L FAC INCOMPATIBIL CU POSTUL PENTRU CARE DORESTE SA CONCUREZE;
  7. CERTIFICAT PRVIND STAREA DE SANATATE;
  8. DOVEZI CA IN ULTIMII 5 ANI NU A FOST SANCTIONAT DE UNITATILE IN CARE A ACTIVAT SI DE COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA;
  9. COPIE XEROX DE PE AUTORIZATIA DE LIBERA PRACTICA;
  10. CHITANTA DE PLATA A TAXEI DE CONCURS.
TAXA DE INSCRIERE LA CONCURS SE VA ACHITA LA SEDIUL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA.
TEMATICA DE CONCURS VA FI CEA PENTRU EXAMENUL DE MEDIC PRIMAR.
INSCRIERILE LA CONCURS SE FAC PANA LA DATA DE 20.02.2015 LA SEDIUL SERVICIULUI DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA.
RELATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA TEL. 0258 / 834211.

MANAGER GENERAL

 DR. SULUTIU MARIUS