Serviciul de Ambulanta Judetean ALBA

ANUNŢ CONCURS

NR. 2139/21.10.2014

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ALBA SCOATE LA CONCURS 2 (DOUA) POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST - PL - PE DURATĂ DETERMINATĂ PENTRU STATIA CENTRALA ALBA IULIA

CONCURSUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 02.12.2014 ORA 10:00 LA SEDIUL UNITATII DIN ALBA IULIA, STR. CALEA MOŢILOR, NR.83, TEL. 0258 / 834211 ŞI CONSTĂ DINTR-O PROBĂ SCRISĂ, PROBA PRACTICA SI INTERVIU.
DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE:
  • CERERE DE INSCRIERE;
  • COPIE ACT DE IDENTITATE;
  • COPIA DIPLOMEI DE SCOALA SANITARA POSTLICEALA;
  • COPIA AUTORIZATIEI DE LIBERA PRACTICA (CERTIFICAT DE MEMBRU);
  • COPIA CARNETULUI DE MUNCA,CONFORMA CU ORIGINALUL, SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINTA CARE SA ATESTE CEL PUTIN 6 LUNI VECHIME IN SPECIALITATE.
  • CAZIER JUDICIAR;
  • CURRICULUM VITAE;
  • ADEVERINTA CARE SA ATESTE STAREA DE SANATATE CORESPUNZATOARE
TEMATICA DE CONCURS:
  • URGENTE MEDICO – CHIRURGICALE” DE LUCRETIA TITIRCA

DOSARUL DE CONCURS SE POATE DEPUNE PANA LA DATA DE: 04.11.2014, ORA 15.

ANUNŢ ANULARE CONCURS

NR. 1234 / 17.06.2014

Serviciul da Ambulanta Judetean Alba anuleaza concursul organizat pentru sutstatia Cimpeni in data de 30.06.2014 pentru 1 (unu) post de operator registrator de urgenta pe durata determinata - 4 luni, urmand a se reprograma la o data ulterioara


S. J. Ambulanta Alba