Serviciul de Ambulanta Judetean ALBA

ANUNŢ CONCURS

NR. 2456 / 19.12.2013

Pentru SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ALBA, SUBSTATIA CIMPENI - SE SCOATE LA CONCURS UN POST DE OPERATOR REGISTRATOR DE URGENTA PE DURATĂ NEDETERMINATA.

CONCURSUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 05.02.2014, ORA 10 LA SEDIUL SERVICIULUI DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ALBA, STR. CALEA MOŢILOR, NR.83, ALBA IULIA, TEL. 826313 ŞI CONSTĂ DINTR-O PROBĂ SCRISĂ, PROBA PRACTICA (TEST OPERARE PC WORD, EXCEL) ŞI INTERVIU.
DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE:
 • CERERE DE INSCRIERE;
 • COPIE ACT DE IDENTITATE;
 • COPIE DIPLOMA DE BACALAUREAT
 • CURS DE OPERATOR REGISTRATOR DE URGENTA;
 • CAZIER JUDICIAR;
 • CURRICULUM VITAE;
 • ADEVERINTA CARE SA ATESTE STAREA DE SANATATE CORESPUNZATOARE
TEMATICA DE CONCURS:
 • LEGEA NR.53/ 2003 - CODUL MUNCII
 • LEGEA NR.95/2006 PRIVIND REFORMA IN DOMENIUL SANATATII (TITLUL IV - SISTEMUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICAL DE URGENTA SI DE PRIM AJUTOR CALIFICAT)
 • ORDINUL NR. 2021/2008 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A TITLULUI IV - SISTEMUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA SI DE PRIM AJUTOR CALIFICAT DIN LEGEA NR.95/2006

DOSARUL DE CONCURS SE POATE DEPUNE PANA LA DATA DE: 10.01.2014, ORA 15.

ANUNŢ CONCURS

NR. 2164 / 22.11.2013

Pentru SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ALBA SE SCOATE LA CONCURS UN POST DE MUNCITOR CALlFICAT-MECANIC AUTO - PE DURATA NEDETERMINATA.

Concursul va avea loc în data de 09.01.2014, ora 1000 la Sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean ALBA, str. Calea Moţilor, nr.83, Alba Iulia, tel. 0258 826 313 şi constă dintr-o probă scrisă şi interviu.


DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE:

 • CEREREA DE ÎNSCRIERE
 • COPIA ACTULUI DE IDENTITATE
 • COPIE DUPA DIPLOMA SAU ACTUL DE CALIFICARE CA MECANIC AUTO
 • CAZIER JUDICIAR
 • CURRICULUM VITAE
 • ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE

TEMATICA DE CONCURS

 • LEGEA NR.53/2003 - CODUL MUNCII
 • CUNOSTINTE DE ÎNTRETINERE AUTO, (MECANICA SI ELECTRICA), NORME PSI SI PROTECTlA MUNCII.

Dosarul de Concurs se poate depune până la data de 06.12.2013, ora 1500.

S. J. Ambulanta Alba

ANUNŢ CONCURS

NR. 2123 / 01.11.2013

Pentru SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ALBA, SUBSTATIA CUGIR - SE SCOATE LA CONCURS UN POST DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II PE DURATĂ DETERMINATĂ

CONCURSUL VA AVEA LOC 1N DATA DE 16.12.2013 ORA 10 LA SEDIUL SERVICIULUI DE AMBULANŢA JUDEŢEAN ALBA, STR. CALEA MOŢILOR, NR.83, ALBA IULIA, TEL. 826313 ŞI CONSTĂ DINTR-0 PROBĂ SCRISĂ ŞI INTERVIU.
DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE:
 • CERERE DE INSCRIERE;
 • COPIE ACT DE IDENTITATE;
 • COPIE DIPLOMA DE BACALAUREAT
 • COPIE PERMIS DE CONDUCERE PENTRU SOFER PROFESIONIST VALABIL PENTRU AUTOVEHICULE DIN CATEGORIILE B ŞI C;
 • COPIA CARNETULUI DE MUNCA, CONFORMA CU ORIGINALUL, SAU, DUPA CAZ, 0 ADEVERINTA CARE SA ATESTE VECHIMEA IN MUNCA DE 3 ANI CA SOFER PROFESIONIST
 • COPIE DIPLOMA DE ABSOLVIRE A CURSULUI DE AMBULANTIER
 • CAZIER JUDICIAR;
 • CURRICULUM VITAE;
 • ADEVERINTA CARE SA ATESTE STAREA DE SANATATE CORESPUNZATOARE
TEMATICA DE CONCURS:
 • CUNOŞTINŢE DE CONDUCERE AUTO ŞI REGULI DE CIRCULAŢIE CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA NR.195/12.12.2002 CU COMPLETARILE ULTERIOARE;
 • CUNOŞTINŢE DE INTREŢINERE AUTO, (MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ) NORME PSI ŞI PROTECŢIA MUNCII.

DOSARUL DE CONCURS SE POATE DEPUNE PANA LA DATA DE: 15.11.2013, ORA 15.

ANUNŢ CONCURS

NR. 2263/ 22.11. 2013

PENTRU SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ALBA - SUBSTAŢIA BLAJ - SE SCOATE LA CONCURS UN POST DE REGISTRATOR MEDICAL PE DURATA NEDETERMINATA.

CONCURSUL VA AVEA LOC IN DATA DE 09.01.2014, ORA 10 LA SEDIUL SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ALBA DIN ALBA IULIA, STR. CALEA MOŢILOR, NR. 83, TELEFON: 0258 826 313 ŞI CONSTĂ DINTR-O PROBĂ SCRISĂ ŞI INTERVIU.


DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE:

 • CERERE DE ÎNSCRIERE
 • COPIE ACT DE IDENTITATE
 • COPIE DIPLOMĂ DE BACALAUREAT
 • CUNOSTINTE DE OPERATE PC
 • CAZIER JUDICIAR
 • CURRICULUM VITAE
 • ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE

TEMATICA DE CONCURS

 • LEGEA NR.53/2003 - CODUL MUNCII;
 • LEGEA NR.95/2006 PRIVIND REFORMA IN DOMENIUL SANATATII (TITLUL IV - SISTEMUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICAL DE URGENTA SI DE PRIM AJUTOR CALIFICAT)
 • ORDINUL NR. 2021/2008 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A TITLULUI IV - SISTEMUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA SI DE PRIM AJUTOR CALIFICAT DIN LEGEA NR.95/2006

Dosarul de Concurs se poate depune până la data de 06.12.2013, ora 1500.