Serviciul de Ambulanta Judetean ALBA

ANUNŢ ANULARE CONCURS

NR. 1234 / 17.06.2014

Serviciul da Ambulanta Judetean Alba anuleaza concursul organizat pentru sutstatia Cimpeni in data de 30.06.2014 pentru 1 (unu) post de operator registrator de urgenta pe durata determinata - 4 luni, urmand a se reprograma la o data ulterioara


ANUNŢ CONCURS

NR. 993 / 14.05.2014

Pentru SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ALBA, SUBSTATIA CIMPENI - SE SCOATE LA CONCURS UN POST DE OPERATOR REGISTRATOR DE URGENTA PE DURATĂ DETERMINATA - 4 LUNI.

CONCURSUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 30.06.2014, ORA 10 LA SEDIUL SERVICIULUI DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ALBA, STR. CALEA MOŢILOR, NR.83, ALBA IULIA, TEL. 826313 ŞI CONSTĂ DINTR-O PROBĂ SCRISĂ, PROBA PRACTICA (TEST OPERARE PC WORD, EXCEL) ŞI INTERVIU.
DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE:
 • CERERE DE INSCRIERE;
 • COPIE ACT DE IDENTITATE;
 • COPIE DIPLOMA DE BACALAUREAT
 • CURS DE OPERATOR REGISTRATOR DE URGENTA;
 • CAZIER JUDICIAR;
 • CURRICULUM VITAE;
 • ADEVERINTA CARE SA ATESTE STAREA DE SANATATE CORESPUNZATOARE
TEMATICA DE CONCURS:
 • LEGEA NR.53/2003 - CODUL MUNCII
 • LEGEA NR.95/2006 PRIVIND REFORMA IN DOMENIUL SANATATII (TITLUL IV - SISTEMUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICAL DE URGENTA SI DE PRIM AJUTOR CALIFICAT)
 • ORDINUL NR. 2021/2008 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A TITLULUI IV - SISTEMUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA SI DE PRIM AJUTOR CALIFICAT DIN LEGEA NR.95/2006

DOSARUL DE CONCURS SE POATE DEPUNE PANA LA DATA DE: 28.05.2014, ORA 15.

ANUNŢ CONCURS

NR. 994/14.05.2014

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ALBA SCOATE LA CONCURS UN POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST - PL - PE DURATĂ DETERMINATĂ PENTRU SEDIUL CENTRAL ALBA IULIA

CONCURSUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 30.06.2014 ORA1000 LA SEDIUL UNITATII DIN ALBA IULIA, STR. CALEA MOŢILOR, NR.83, TEL. 0258 / 834211 ŞI CONSTĂ DINTR-O PROBĂ SCRISĂ, PROBA PRACTICA SI INTERVIU.
DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE:
 • CERERE DE INSCRIERE;
 • COPIE ACT DE IDENTITATE;
 • COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTA NIVELUL STUDIILOR;
 • COPIA AUTORIZATIEI DE LIBERA PRACTICA (CERTIFICAT DE MEMBRU);
 • COPIA CARNETULUI DE MUNCA,CONFORMA CU ORIGINALUL, SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINTA CARE SA ATESTE VECHIMEA IN MUNCA, IN MESERIE SI/SAU IN SPECIALITATEA STUDIILOR
 • CAZIER JUDICIAR;
 • CURRICULUM VITAE;
 • ADEVERINTA CARE SA ATESTE STAREA DE SANATATE CORESPUNZATOARE
TEMATICA DE CONCURS:
 • URGENTE MEDICO – CHIRURGICALE” DE LUCRETIA TITIRCA

DOSARUL DE CONCURS SE POATE DEPUNE PANA LA DATA DE: 28.05.2014, ORA 15.
S. J. Ambulanta Alba